Kaj je podaljšan PUD

Kaj je praktično usposabljanje z delom (PUD) in kaj je podaljšan PUD?

Kje dobite informacije, če želite sprejeti dijaka na PUD?

Predstavljen je primer podaljašanega PUD v Premogovniku Velenje.

Preberi več . . .

Zakaj se odločiti za podaljšan PUD

Kakšni so lahko motivi podjetij za sprejem dijakov na PUD?

Katere prednosti ima posameznik, ki se praktično usposablja v realnem delovnem okolju?

V Švici so bilance med stroški in koristmi za podjetja izračunane …

Preberi več . . .

Razvoj na področju PUD

Predstavljena je pravna analiza ureditve praktičnega usposabljanja v podjetjih.

Kaj so pokazale evalvacije PUD in kako nekateri vidiki potekajo v tujini?

Razvili smo orodje za bolj učinkovito načrtovanje in izvedbo PUD, izkazalo se je …

Kako pristopiti k promociji PUD?

Preberi več . . .


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti", prednostne usmeritve 1.4. "Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti".