Kaj je podaljšan PUD


Kaj je PUD in kaj je podaljšan PUD

Praktično usposabaljanje v poklicnih in strokovnih šolah poteka v šoli in v podjetju. V šoli je to praktični pouk v šolskih delavnicah, v podjetjih pa praktično usposabljanje z delom (PUD). V programih srednjih poklicnih šol PUD traja minimalno 24 tednov v treh letih izobraževanja, lahko se pa podaljša do 53 tednov …

 

Preberi več . . .

Kako se lotiti izvajanja PUD

Če želim sprejeti dijaka/dijakinjo na praktično usposabljanje z delom:
– Kaj potrebujem?
– Kje lahko dobim informacije?
– Na koga se lahko obrnem?

 

Preberi več . . .

Primer podaljšanja PUD

Prikazujemo primer izvajanja praktičnega izobraževanja v programu Geostrojnik rudar na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja – Šolski center Velenje. Na šoli so odločili, da bodo v Premogovniku Velenje izvajali tako praktično usposabljanje z delom (PUD), kot tudi praktični pouk. Dijaki so v premogovniku 24 tednov v okviru PUD-a in 20 tednov na praktičnem pouku, kar je skupno 44 tednov. Praktični pouk pa se ni samo prostorsko preselil v premogovnik, saj izvajanje poteka pod okriljem zaposlenih v premogovniku, v sodelovanju z učiteljem teorije na šoli.

Preberi več . . .


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti", prednostne usmeritve 1.4. "Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti".