Razvoj na področju PUD


Pravni vidik

Kako je bil pravno urejeno in kako je zdaj pravno urejen tisti del izobraževanja, ki se izvaja v podjetjih? Na tem področju se je v Sloveniji ureditev v zadnjih desetletjih spreminjala …

Preberi več . . .

Orodje za komunikacijo med šolo in delodajalci

Na CPI smo skupaj z Višjo strokovno šolo iz ŠC Nova Gorica razvili orodje za bolj učinkovito načrtovanje in izpeljavo praktičnega izobraževanja v podjetjih (PRI). Izkazalo se je, da je s tem orodjem PRI bližje realnemu stanju v podjetjih, da je PRI bolj ciljno naravnan v doseganje kompetenc študentov, da je s tem orodjem komunikacija bolj učinkovita.

Preberi več . . .

Pristop k promociji PUD

V okviru spodbujanja in krepitve vloge PUD smo povezovali znanja in izkušnje, ki jih ima CPI z novimi oblikovalskimi pristopi. Slednji vsebini dodajo svojo vizualnost in hitro komunikacijo.

Preberi več . . .


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti", prednostne usmeritve 1.4. "Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti".