Zakaj se odločiti za podaljšan PUD


Prednosti za posameznike

Kaj pridobi posameznik/posameznica, če se za svoj bodoči poklic usposablja v podjetju, v realnem delovnem okolju?

Preberi več . . .

Prednosti za podjetja

Motivacija za sodelovanje podjetij pri praktičnem usposabljanju so raznolike. Od učinka, ki ga ima neposredno delo mladih v podjetju, neodvisnosti od razmer na trgu delovne sile, do poslanstva podjetja v svojem lokalnem okolju ….

Preberi več . . .

Izračuni

Kakšna je finančna bilanca za podjetje, ki sprejme dijaka na praktično usposabljanje?
V katerem sektorju in po kolikem času?

V Švici so bilance med stroški in koristmi izračunane …

Preberi več . . .


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti", prednostne usmeritve 1.4. "Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti".